CIT योगदान/पेन्सनको लागि नयाँ नामांकन
भाषा:English | नेपाली
*नोट:  फारम भर्नु अघि आफ्नो प्राथमिकता अनुसार भाषा परिवर्तन गर्नुहोस्।
Profile Image

नोट:  कृपया मान्य फाइल अपलोड गर्नुहोस्। फाइलको साइज १ MB भन्दा बढी हुनु हुँदैन।

फाइल प्रकारहरू: JPG, JPEG, PNG

नागरिकता कार्ड / ड्राइभिङ लाइसेन्स / राहदानी / मतदाता कार्ड
औँला प्रिन्ट
हस्ताक्षरको प्रतिलिपि स्क्यान गर्नुहोस्
तपाईंको स्थान

नोट:  कृपया माथिको + (plus) आइकन मा क्लिक गरि डाटा भर्नुहोस् |स्थाई ठेगाना
अस्थायी ठेगाना

कागजातहरू

नोट::  कृपया माथिको + (plus) आइकन मा क्लिक गरि डाटा भर्नुहोस् |


नोट::  कृपया माथिको + (plus) आइकन मा क्लिक गरि डाटा भर्नुहोस् |