ई–अकाउन्ट बनाई सक्नुभएको भए नागरिक लगानी कोष परिचय पत्र नं. र ई–अकाउन्टको पासवर्ड निम्न स्थानमा राखी लगईन गर्नुहोस् । यदि तपाँईले ई–अकाउन्ट बनाईसक्नु भएको छैन भने ई–अकाउन्ट बनाउनुहोस् मा क्लिक गरी नयाँ अकाउन्ट अनलाईनमै बनाउनु सक्नुहुनेछ