ई–अकाउन्ट बनाई सक्नुभएको भए नागरिक लगानी कोष परिचय पत्र नं. र ई–अकाउन्टको पासवर्ड निम्न स्थानमा राखी लगईन गर्नुहोस् । यदि तपाँईले ई–अकाउन्ट बनाईसक्नु भएको छैन भने ई–अकाउन्ट बनाउनुहोस् मा क्लिक गरी नयाँ अकाउन्ट अनलाईनमै बनाउनु सक्नुहुनेछ


NOTE: Some of the data in CIT are in PCS_Nepali font. Thus, please download the PCS_Nepali Font  to be able to view the Statement properly.